Trần thạch cao tấm thả, trần thạch cao khung xương nổi.